3d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_hist.i sp.-1/2 MK 6 r_j.polski LM 35 u_przyroda-2/2 AR 29 wf-1/3 #3w3 w3
wf-2/3 #3w4 w4
wf-3/3 GC w1
j.niemiecki-3/3 MB 36
2 8:55- 9:40 matematyka 32 j.polski LM 35 r_geografia-1/2 #3g1 29
r_historia-2/2 RK 6
r_geografia-1/2 #3g1 29
r_historia-2/2 RK 6
j.niemiecki-3/3 MB 36
3 9:50-10:35 matematyka 32 j.angielski-1/2 KA 41
j.angielski-2/2 SZ 33
r_geografia-1/2 #3g1 29
r_historia-2/2 RK 6
r_geografia-1/2 #3g1 29
r_historia-2/2 RK 6
r_wos RK 6
4 10:55-11:40 zaj. wych. GC 6 u_hist.i sp.-1/2 MK 43
u_przyroda-2/2 AR 29
j.angielski-1/2 KA 41
j.angielski-2/2 SZ 16
matematyka 32 religia KW 30
5 11:50-12:35 j.polski LM 35 r_wos RK 6 wf-1/3 #3w3 w3
wf-2/3 #3w4 w4
wf-3/3 GC w1
r_j.polski LM 35 religia KW 30
6 12:45-13:30 j.polski LM 35 r_wos RK 6 wf-1/3 #3w3 w3
wf-2/3 #3w4 w4
wf-3/3 GC w1
j.polski LM 35 r_j.polski LM 35
7 13:35-14:20 j.angielski-1/2 KA 41
j.angielski-2/2 SZ 9
j.rosyjski-1/3 #3r1 5 u_MiKP RK 6 j.francuski-2/3 #3f1 42 r_j.polski LM 35
8 14:25-15:10   j.rosyjski-1/3 #3r1 5 u_MiKP RK 6 j.francuski-2/3 #3f1 42  
Obowiązuje od: 5 listopada 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 04.11.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum